Op alle rechtsbetrekkingen van Marthein Smit fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011. De tekst van deze voorwaarden treft u hieronder aan. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.”

 

google-site-verification: google53223fa63cbb9f00.html

Facebook LinkedIn